Posted by: syiar.net | March 26, 2008

Orang Yang Menggampangkan Shalat

Sayyidah Fathimah Az-Zahra as. pernah bertanya kepada ayahnya Rasulullah SAAW,”Wahai ayah, apa akibatnya bagi orang yang menggampangkan shalat baik laki-laki dan perempuan?”

Rasulullah SAAW berkata,”Wahai Fathimah, barang siapa yang menggampangkan shalat baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah SWT akan memberikan cobaan kepadanya dengan 15 perkara:

A. 6 (enam) perkara yang menimpa di dunia:

1. Allah SWT mengangkat keberkahan dari umurnya

2. Allah SWT mengangkat keberkahan dari rezekinya

3. Allah SWT menghapus tanda-tanda orang saleh dari wajahnya

4. Semua amalan perbuatannya tidak akan diganjar

5. Tidak akan naik doanya ke langit

6. Dia tidak akan mendapat bagian di dalam doanya orang-orang saleh

B. 3 (tiga) perkara yang menimpa ketika meninggal

1. Mati dalam keadaan hina

2. Mati dalam keadaan lapar

3. Mati dalam keadaan haus, walaupun dituangkan kepadanya air sungai yang ada di seluruh dunia ini tidak akan menghilangkan rasa hausnya

C. 3 (tiga) perkara yang menimpa di dalam kubur

1. Allah SWT akan mewakilkan malaikat-Nya untuk menakut-nakuti dalam kuburnya

2. Akan sempit baginya kuburannya

3. Akan menjadi gelap kuburannya

D. 3 (tiga) perkara di hari kiamat, ketika keluar dari kubur

1. Allah SWT akan mewakilkan malaikat-Nya untuk menyeret mukanya dan makhluk Allah SWT yang lain melihatnya

2. Allah SWT menghisabnya dengan hisab yang berat

3. Allah SWT tidak akan melihat kepadanya dan tidak akan menyucikannya, dan baginya siksa yang pedih


Categories