Posted by: syiar.net | September 20, 2009

Hukum Rambut Buatan Terhadap Wudhu

Jika rambut buatan tersebut dalam bentuk sebuah wig, maka wajib untuk melepaskannya ketika wudhu. Tapi jika rambut buatan tersebut ditanamkan kedalam kulit dan melepaskannya tidaklah mudah maka boleh berwudhu tanpa perlu melepaskannya.


Categories